Категории

За ЛИЦЕТО

 

 

За ТЯЛОТО

 

 

За КОСАТА

 

 

За МАМА & БЕБЕ

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ продукти

 

 

ОФЕРТОМАНИЯ!

 

 

По МАРКИ

 

Валути

Количка

Количката е празна.

Новини

ПРОЕКТ НА ЕС ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ"

 

Жонада“ ЕООД е търговско дружество, създадено през 2009 г, с основна дейност търговия с козметични продукти. В момента предлагаме продуктите си чрез търговски обект в гр. София, ул. Княз Борис I №125, а също и чрез управляван от нас онлайн магазин. Придобиваме продуктите чрез внос, закупуване от Български производители, а отскоро стартирахме проект за продукти под наша собствена търговска марка.

В резултат от епидемичният взрив от COVID-19, започнахме да изпитваме остър недостиг на средства, основно за административни разходи, суровини и материали. Поради тази причина кандидатствахме за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Спазени са мерките за публичност и информираност, чрез качена на сайтовете ни информация – Плакат по образец (Приложение 1.4). Получените средства са оползотворени изцяло при стриктно спазване на условията за кандидатстване и съгласно договор BG16RFOP002-2.073-1917-С01 – това са разходи за наеми, рекламни дейности, различни видове услуги.

 

 

************************************************************

 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕС 2016/679 ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Уважаеми клиенти на www.BeautyBox.bg,

От 25 май 2018г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. 

В съответствие със Закона за защита на личните данни, Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В тази връзка бихме искали да Ви уведомим, че в стремежа си да бъдем коректни към Вас, нашите клиенти и съответно в намерението си да спазим всички законови разпоредби и изисквания, личните данни на регистрираните в сайта ни потребители са заличени. Всяка нова регистрация на клиент / потребител в онлайн - платформата www.BeautyBox.bg ще бъде изцяло съобразена с новите законови изисквания и разпоредби.

Моля запознайте с със следните условия и политики: